Metod

Att approximera volymen av en rotationskropp

Eftersom grafer till funktioner kan se ut lite hur som helst har inte alla rotationskroppar en form vars volym kan beräknas med en given formel. Titta t.ex. på grafen till f(x)=4x2.f(x)=4-x^2.

Om man låter den rotera kring yy-axeln ovanför xx-axeln får man något som kan liknas vid en rundad kon.

På liknande sätt som man kan uppskatta arean under en kurva med hjälp av rektanglar kan man approximera den här volymen som flera cylindrar staplade på varandra.

Genom att beräkna summan av volymerna för var och en av dessa cylindrar får man en hyfsad uppskattning av rotationskroppens volym. I det här fallet har man valt cylindrarnas höjd till 1.1. Man kan välja radien på lite olika sätt varav ett är att läsa av xx-värdet för funktionen vid cylinders halva höjd. Man skulle också kunna låta cylindrarnas topp eller botten nudda grafen.

Genom att skapa fler cylindrar med lägre höjd får man en ännu bättre approximation av rotationskroppen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}