Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open

De Moivres formel

Om ett komplext tal med absolutbelopp 11 upphöjs till ett heltal n,n, kan det beräknas med ett samband som kallas de Moivres formel.

(cos(v)+isin(v))n=cos(nv)+isin(nv)\left( \cos(v) + i\sin(v) \right)^n = \cos(nv) + i\sin(nv)

Detta kan man visa genom att skriva det komplexa talet på exponentiell form.

Härledning

de Moivres formel
Man börjar med att använda Eulers formel och sedan en av potenslagarna.
(cos(v)+isin(v))n\left( \cos(v) + i\sin(v) \right)^n
(eiv)n\left( e^{iv} \right)^n
einve^{inv}
Nu kan man använda Eulers formel åt andra hållet för att byta tillbaka till trigonometrisk form. Argumentet kan man läsa av som nv.nv. einv=cos(nv)+isin(nv) e^{inv}=\cos\left(nv\right)+i\sin\left(nv\right)
Genom att lägga till ett generellt absolutbelopp rr och använda en potenslag får man en version av de Moivres formel som gäller för alla komplexa tal.

(r(cos(v)+isin(v)))n=rn(cos(nv)+isin(nv))\left( r\left( \cos(v) + i\sin(v) \right) \right)^n = r^n \left(\cos(nv) + i\sin(nv) \right)

Ett komplext tal upphöjt till nn har alltså absolutbeloppet rnr^n och argumentet nv.nv.
fullscreen
Uppgift

Använd de Moivres formel för att utföra beräkningen z9z^{9} om z=2(cos(5π3)+isin(5π3)). z = 2\left(\cos\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)+i\sin\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)\right). Svara på rektangulär form.

Visa Lösning
Lösning
Vi sätter in uttrycket för det komplexa talet i z9.z^9. Det ger z9=(2(cos(5π3)+isin(5π3)))9. z^9=\left(2\left(\cos\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)+i\sin\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)\right)\right)^9. Nu använder vi de Moivres formel för att beräkna potensen.
z9=(2(cos(5π3)+isin(5π3)))9z^9=\left( 2\left(\cos\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)+i\sin\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)\right) \right)^9
z9=29(cos(95π3)+isin(95π3))z^9=2^9 \left(\cos\left(9 \cdot \dfrac{5\pi}{3}\right)+i\sin\left(9 \cdot \dfrac{5\pi}{3}\right) \right)
z9=29(cos(45π3)+isin(45π3))z^9=2^9 \left(\cos\left(\dfrac{45\pi}{3}\right)+i\sin\left(\dfrac{45\pi}{3}\right) \right)
z9=29(cos(15π)+isin(15π))z^9=2^9 \left(\cos\left(15\pi\right)+i\sin\left(15\pi\right) \right)
z9=512(cos(15π)+isin(15π))z^9=512 \left(\cos\left(15\pi\right)+i\sin\left(15\pi\right) \right)
Eftersom man kan dra bort hela varv utan att trigonometriska värden förändras kan vi dra bort multiplar av 2π2\pi från argumentet. Genom att dra bort 14π,14\pi, dvs. sju hela varv, får vi standardvinkeln π\pi som vi känner till de trigonometriska värdena för.
z9=512(cos(π)+isin(π))z^9=512 \left(\cos\left(\pi\right)+i\sin\left(\pi\right) \right)
z9=512(-1)z^9=512(\text{-}1)
z9=-512z^9=\text{-}512
Svaret blir alltså det reella talet -512.\text{-}512.
Förklaring

Potensekvationer med komplexa rötter

de Moivres formel är användbar för att beräkna potenser av komplexa tal, men den är speciellt användbar för att lösa potensekvationer. Man kan exempelvis använda den för att lösa ekvationen z3=-8. z^3=\text{-}8. En lösning är z=-2z=\text{-}2 eftersom (-2)3=-8,(\text{-}2)^3=\text{-}8, men det finns även icke-reella rötter, t.ex. z=1+i3.z=1+i\sqrt{3}. Alla ekvationer har alltså inte enbart helt reella lösningar, utan i många fall kan de också innehålla imaginärdelar. Faktum är att ekvationer på formen zn=w z^n=w

har nn stycken komplexa rötter. Ekvationen z3=-8z^3=\text{-}8 har alltså 33 komplexa lösningar varav två är icke-reella.
Metod

Lösa potensekvationer med komplexa rötter

För att lösa potensekvationer av typen z4=16(cos(3π2)+isin(3π2)) z^4=16\left(\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)+i\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)\right) använder man de Moivres formel. Om högerledet är skrivet på rektangulär form börjar man med att omvandla det till polär form.

1

Använd de Moivres formel
Högerledet är ett uttryck för z4.z^4. Ett generellt uttryck för komplexa tal zz är z=r(cos(v)+isin(v)). z=r\left(\cos\left(v\right)+i\sin\left(v\right)\right). Nu kan man utveckla z4z^4 med de Moivres formel.
z4z^4
(r(cos(v)+isin(v)))4\left(r\left(\cos\left(v\right)+i\sin\left(v\right)\right)\right)^4
r4(cos(4v)+isin(4v))r^4\left(\cos\left(4v\right)+i\sin\left(4v\right)\right)
Man har nu två olika uttryck för z4:z^4\text{:} z4=r4(cos(4v)+isin(4v))z4=16(cos(3π2)+isin(3π2)).\begin{aligned} z^4 &= r^4\left(\cos\left(4v\right)+i\sin\left(4v\right)\right) \\ z^4 &= 16\left(\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)+i\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)\right). \end{aligned}

2

Likställ absolutbeloppen och argumenten

De två uttrycken beskriver samma komplexa tal. Därför måste absolutbeloppen vara samma: r4=16.r^4 = 16. Argumenten behöver däremot inte vara exakt samma, bara de motsvarar samma riktning i det komplexa talplanet. Är de inte lika måste de alltså vara åtskilda av ett helt antal varv: 4v=3π2+n2π.4v=\dfrac{3\pi}{2}+n\cdot 2\pi.

3

Lös ekvationerna
De två ekvationerna kan nu lösas separat. Absolutbeloppet måste vara ett reellt, icke-negativt tal så här behöver man inte ta hänsyn till några icke-reella rötter.
r4=16r^4=16
r=±164r=\pm \sqrt[4]{16}
r=±2r=\pm 2
r>0 r \gt 0
r=2r=2
Absolutbeloppet är r=2.r=2. Nu bestämmer man argumentet.
4v=3π2+n2π4v=\dfrac{3\pi}{2}+n\cdot 2\pi
v=3π24+n2π4v=\dfrac{3\pi}{2\cdot 4}+n\cdot\dfrac{2\pi}{4}
v=3π8+n2π4v=\dfrac{3\pi}{8}+n\cdot\dfrac{2\pi}{4}
v=3π8+nπ2v=\dfrac{3\pi}{8}+n\cdot\dfrac{\pi}{2}
De komplexa talen som löser ekvationen har alltså argumenten v=3π8+nπ2, v=\dfrac{3\pi}{8}+n\cdot\dfrac{\pi}{2}, där nn är ett heltal.

4

Välj argument

Antalet lösningar är lika många som exponenten i ursprungsekvationen. I det här fallet är det 4.4. Argumentekvationen gav oändligt många lösningar, men bara fyra som motsvarar unika riktningar i talplanet. Resten är periodiska upprepningar av dessa. De fyra argumenten kan hittas med t.ex. de fyra första nn-värdena, från 00 till 3.3.

nn 3π8+nπ2\dfrac{3\pi}{8}+n\cdot\dfrac{\pi}{2} vv
0{\color{#0000FF}{0}} 3π8+0π2\dfrac{3\pi}{8}+{\color{#0000FF}{0}}\cdot\dfrac{\pi}{2} 3π8\dfrac{3\pi}{8}
1{\color{#0000FF}{1}} 3π8+1π2\dfrac{3\pi}{8}+{\color{#0000FF}{1}}\cdot\dfrac{\pi}{2} 7π8\dfrac{7\pi}{8}
2{\color{#0000FF}{2}} 3π8+2π2\dfrac{3\pi}{8}+{\color{#0000FF}{2}}\cdot\dfrac{\pi}{2} 11π8\dfrac{11\pi}{8}
3{\color{#0000FF}{3}} 3π8+3π2\dfrac{3\pi}{8}+{\color{#0000FF}{3}}\cdot\dfrac{\pi}{2} 15π8\dfrac{15\pi}{8}

Provar man högre eller lägre nn-värden kan man se att man bara hittar helvarvsförskjutningar av dessa fyra. Det är dock inget speciellt med just dessa, utan det går lika bra att använda t.ex. n=3,4,5,6.n=3,4,5,6. Huvudsaken är att valet motsvarar unika riktningar i talplanet, så att samtliga 44 komplexa tal hittas.

5

Skriv på rätt form

Talet zz ska alltså ha absolutbeloppet 22 och något av argumenten 3π8,\frac{3\pi}{8}, 7π8,\frac{7\pi}{8}, 11π8\frac{11\pi}{8} och 15π8.\frac{15\pi}{8}. Ekvationens lösningar bör nu anges som tal och inte bara som polära koordinater. Eftersom ekvationen gavs på trigonometrisk form är det lämpligt att använda det även här: z=2(cos(3π8)+isin(3π8))z=2(cos(7π8)+isin(7π8))z=2(cos(11π8)+isin(11π8))z=2(cos(15π8)+isin(15π8)).\begin{aligned} &z=2\left(\cos\left(\dfrac{3\pi}{8}\right)+i\sin\left(\dfrac{3\pi}{8}\right)\right) \\ &z=2\left(\cos\left(\dfrac{7\pi}{8}\right)+i\sin\left(\dfrac{7\pi}{8}\right)\right) \\ &z=2\left(\cos\left(\dfrac{11\pi}{8}\right)+i\sin\left(\dfrac{11\pi}{8}\right)\right) \\ &z=2\left(\cos\left(\dfrac{15\pi}{8}\right)+i\sin\left(\dfrac{15\pi}{8}\right)\right). \end{aligned}

Förklaring

Hur tolkar man lösningarna till en potensekvation i det komplexa talplanet?

När man löser potensekvationer av typen zn=wz^n=w får man nn st. komplexa rötter. Exempelvis har ekvationen z3=-8z^3=\text{-}8 lösningarna z=2(cos(60)+isin(60))z=2(cos(180)+isin(180))z=2(cos(300)+isin(300)).\begin{aligned} &z=2\left(\cos\left(60^\circ\right)+i\sin\left(60^\circ\right)\right) \\ &z=2\left(\cos\left(180^\circ\right)+i\sin\left(180^\circ\right)\right) \\ &z=2\left(\cos\left(300^\circ\right)+i\sin\left(300^\circ\right)\right). \end{aligned} Alla rötter har absolutbeloppet 2.2. Det betyder att om man markerar dem i det komplexa talplanet kommer de att hamna på en cirkel med radien 2.2.

Eftersom vinkelavståndet mellan varje lösning är 120120^\circ betyder det att om man drar raka streck mellan dem kommer det att bildas en regelbunden nn-hörning, i det här fallet en liksidig triangel.

Ekvationen z9=3815z^9=3815 har 99 rötter som bildar en regelbunden niohörning.

Samtliga lösningar till potensekvationer på formen zn=wz^n=w bildar alltid en regelbunden nn-hörning med origo som medelpunkt i det komplexa talplanet.
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward