Begrepp

Exponentiell form - komplexa tal

Exponentiell form är ett sätt att uttrycka komplexa tal på polär form. De skrivs då på följande sätt.

z=reivz = re^{iv}

Här är rr absolutbeloppet för talet och vv är argumentet. Genom att använda Eulers formel kan byta fram och tillbaka mellan exponentiell och trigonometrisk form. reiv=r(cos(v)+isin(v)) re^{iv} = r\left(\cos(v) + i\sin(v) \right)

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}