Begrepp

Trigonometrisk form - komplexa tal

Trigonometrisk form är ett sätt att uttrycka ett komplext talpolär form. Det skrivs då på följande sätt.

z=r(cos(v)+isin(v))z = r\left( \cos(v) + i\sin(v) \right)

Här är rr absolutbeloppet för talet och vv är argumentet. Genom att multiplicera in rr och utföra beräkningarna kan man använda trigonometrisk form för att konvertera från polär till rektangulär form.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}