Begrepp

Imaginärdel

Ett komplext tal kan alltid delas upp i en reell och en imaginär del. Imaginärdelen är det reella tal som står framför ii. Trots namnet är alltså imaginärdelen reell.

Imaginardel 12.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}