Begrepp

Rektangulär form - komplexa tal

Alla komplexa tal zz kan skrivas på rektangulär form.

z=a+biz = a + bi

De reella konstanterna aa och bb är det komplexa talets realdel respektive imaginärdel. Rektangulär form kan också kallas kartesisk form.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}