Teori

Förenkla kvot

Vi förenklar en kvot om divisionen går jämnt upp men inte ger ett numeriskt värde, exempelvis 3x3=x \dfrac{3x}{3}=x

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}