Teori

de Moivres formel

Enligt de Moivres formel kan man för ett komplext tal zz beräkna znz^n genom att upphöja absolutbeloppet för zz till nn och multiplicera argumentet med n.n. För ett tal skrivet på trigonometrisk polär form får man t.ex. (2(cos(π3)+isin(π3)))3=23(cos(3π3)+isin(3π3)) \left(2 \left(\cos\left( \dfrac{\pi}{3} \right) + i \sin\left( \dfrac{\pi}{3} \right) \right) \right)^3 = 2^3 \left(\cos\left(3 \cdot \dfrac{\pi}{3} \right) + i \sin\left( 3 \cdot \dfrac{\pi}{3} \right) \right)

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}