Regel

Eulers formel

Eulers formel är ett samband mellan exponentialfunktionen exe^x och de trigonometriska funktionerna. Det upptäcktes av Leonhard Euler på 1700-talet och visade att följande samband gäller för ett värde v.v.

eiv=cos(v)+isin(v)e^{iv} = \cos(v) + i\sin(v)

Med hjälp av detta samband kan man bland annat skriva om komplexa talexponentiell form, vilket förenklar en stor mängd beräkningar. Det kan också användas för att visa Eulers identitet, eiπ+1=0.e^{i\pi} + 1 = 0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}