Begrepp

Multipel

Att ett tal är en multipel av t.ex. 55 betyder samma sak som att talet är delbart med 5.5. Det innebär att talet kan bildas genom att multiplicera 55 med något heltal. Exempelvis är 2020 en multipel av 5,5, eftersom 54=20.5\cdot 4 = 20.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}