{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Argument - komplexa tal

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Argument - komplexa tal

När ett komplext tal beskrivs på polär form utgår man från en vektor som pekar från origo till talets position i det komplexa talplanet. Den vinkel som skapas mellan denna vektor och den positiva reella axeln kallas det komplexa talets argument,
Man väljer ofta att argumentet ska ligga mellan och men det är också vanligt att använda intervallet Argumentet för ett komplext tal kan beräknas med formeln
close
Community (beta)