{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Argument - komplexa tal *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Argument - komplexa tal

När ett komplext tal beskrivs på polär form utgår man från en vektor som pekar från origo till talets position i det komplexa talplanet. Den vinkel som skapas mellan denna vektor och den positiva reella axeln kallas det komplexa talets argument,
Man väljer ofta att argumentet ska ligga mellan -π och π, men det är också vanligt att använda intervallet Argumentet för ett komplext tal z=a+bi kan beräknas med formeln
close
Community