{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Polärt koordinatsystem

Det finns flera koordinatsystem som kan användas för att beskriva en punkt. I ett kartesiskt eller rektangulärt koordinatsystem, som är den vanligaste typen, används en horisontell och en vertikal koordinataxel. En punkt beskrivs genom att ange hur långt man ska gå i varje axels positiva riktning för att hitta till punkten.

I ett polärt koordinatsystem anger den första koordinaten istället punktens avstånd från koordinatsystemets pol ("origo"), och den andra anger i vilken riktning punkten ligger. Riktningen beskrivs med en vinkel mot en polär axel som dras rakt österut. Vinkeln är positiv om den går moturs från axeln, annars negativ. Avståndet betecknas oftast med och vinkeln med eller