Begrepp

Komplexa tal

Ett tal som innehåller både en reell del och en imaginär del, till exempel z=3+5i,z = 3 + 5i, kallas för ett komplext tal. Generellt skrivs de på formen z=a+bi,z=a+bi, där aa och bb är reella tal. aa kallas för det komplexa talets realdel och bb är imaginärdelen som står framför den imaginära enheten ii.

Komplexatal 1.svg

Om aa är 00 är talet helt imaginärt. Om däremot bb är lika med noll är talet reellt. Både reella och imaginära tal räknas alltså som komplexa tal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}