{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Om två funktioner och divideras med varandra skapas en ny funktion, som är en kvot av de båda funktionerna. Exempelvis är
en kvot av funktionerna och
Bevis

Kvotregeln

För att derivera funktioner som är kvoter av andra funktioner kan man använda kvotregeln.

Bevis

För att bevisa kvotregeln börjar man med att skriva om uttrycket så att det inte längre är en kvot.
Om man nu ser som en ny funktion som multipliceras med kan man använda produktregeln för att börja derivera.
Nu kan man använda kedjeregeln på den sista derivatan, där man ser som den yttre funktionen och som den inre.
För att få derivatan på en mer lättläst form skriver man sedan om de negativa exponenterna som bråk och sätter dem på gemensam nämnare.
Nu står kvotregeln på den form man brukar presentera den:

Exempel

Derivera med kvotregeln

fullscreen
"Stora Fina Korvar AB" var under ca år ledande inom kycklingkorvsindustrin innan korvkrisen ledde till att företaget gick i konkurs. Under denna period kunde antalet ton korv som producerades per år beskrivas av funktionen
där är antalet år efter att företaget startade. Korvproduktionen nådde sin kulmen under dessa år. Vad var hastigheten för korvproduktionen vid den tidpunkt företaget producerade som mest?
Visa Lösning expand_more
Eftersom funktionen beskriver just produktionshastighet kan vi bestämma den maximala hastigheten genom att hitta funktionens största värde. Detta finns i någon av funktionens stationära punkter eller ändpunkter. Men vi behöver inte undersöka ändpunkterna eftersom vi vet att korvproduktionen nådde sitt maximum någon gång mellan företagets start och konkurs. Vi börjar därför med att derivera funktionen för att hitta stationära punkter.
Vi använder kvotregeln för att derivera
Nu sätter vi derivatan lika med och löser ekvationen för att bestämma värdena där derivatan är
Eftersom företaget bara fanns i ca år är värdet som är större än ointressant. Därför måste vara det som ger funktionens största värde.
Vid tidpunkten då företaget producerade som mest korv var produktionshastigheten alltså ca ton/år.