Teori

Notationsbyte för derivata


Derivatan av en funktion, t.ex. y,y, kan skrivas på fler än ett sätt. Bland annat kan man använda notationen D(y),D(y), men man kan lika väl skriva yy' istället — de betyder precis samma sak.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}