{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

SimpTerms

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Teori

Förenkla termer

En term är ett tal som adderas eller subtraheras. Att förenkla dessa betyder att vi utför additionen eller subtraktionen. Ibland gör vi flera sådana på en gång, och enligt prioriteringsreglerna kan addition och subtraktion utföras i vilken ordning som helst. För att förenkla 4+52 kan vi t.ex. först ta 4+5 som blir 9, och sedan 92 blir 7.

När man förenklar algebraiska uttryck lägger man ihop lika termer. T.ex. 3x+4+2x3 blir 5x+1, eftersom x:en tas för sig och de konstanta värdena för sig.

close
Community