Teori

Förenkla termer

En term är ett tal som adderas eller subtraheras. Att förenkla dessa betyder att vi utför additionen eller subtraktionen. Ibland gör vi flera sådana på en gång, och enligt prioriteringsreglerna kan addition och subtraktion utföras i vilken ordning som helst. För att förenkla 4+524+5-2 kan vi t.ex. först ta 4+54+5 som blir 99, och sedan 929-2 blir 77.

När man förenklar algebraiska uttryck lägger man ihop lika termer. T.ex. 3x+4+2x3 3x + 4 + 2x -3 blir 5x+1 5x+ 1, eftersom xx:en tas för sig och de konstanta värdena för sig.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}