{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
{{ 'ml-toc-proceed' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}

{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}

{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Begrepp

Sammansatt funktion

En sammansatt funktion är, som namnet antyder, en sorts sammanslagning av två eller flera funktioner. Vanligtvis skrivs funktioner på formen där funktionen beror på variabeln Om man ersätter med ett tal kan man beräkna värdet för olika t.ex. betyder det att
Men vad händer om man istället sätter in en annan funktion, Det är då man får en sammansatt funktion. T.ex. är funktionen sammansatt av och där den inre funktionen, har satts in i den yttre funktionen,
I tabellen visas några fler exempel.
Yttre funktion Inre funktion Sammansatt funktion

I det här fallet kallas den inre funktionen för och den yttre för men det finns flera olika notationer för sammansatta funktioner. För att markera att en funktion är sammansatt finns det olika alternativ. I några av dem tar man med den oberoende variabeln och i andra inte.

Yttre funktion Inre funktion Sammansatt funktion Utläses
" av "
" av av "
" boll "
Sammansatta funktioner deriveras med kedjeregeln: