Begrepp

Förändringshastighet

Man kan tolka lutning som en förändringshastighet. Den anges med en enhet, t.ex. m/s, kr/m2^2 eller invånare/år. Begreppet kan syfta på en ändringskvot, alltså en genomsnittlig förändringshastighet, eller en derivata som är en momentan förändringshastighet.

Exempelvis skulle man kunna tala om en genomsnittlig befolkningsökning på 15001500 invånare/år under perioden 20102010 till 20172017 eller en momentan körhastighet på 120120 km/h klockan 2121:05.05.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}