Begrepp

Derivera

Att derivera en funktion f(x)f(x) innebär att man tar fram en ny funktion, f(x),f'(x), som beskriver derivatans värde för alla xx-värden där den är definierad. För att derivera en funktion kan man använda derivatans definition eller deriveringsregler.

⧼ebox-type-notation derivata⧽

f(x)D(f(x))dfdxf'(x) \quad D(f(x)) \quad \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}