{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Derivera

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Derivera

Att derivera en funktion innebär att man tar fram en ny funktion, som beskriver derivatans värde för alla -värden där den är definierad. För att derivera en funktion kan man använda derivatans definition eller deriveringsregler. Förutom skrivsättet som utläses f prim av x kan derivatan till en funktion även skrivas som
Skrivsättet är användbart för att ange vad man deriverar med avseende på. För betyder derivatan av med avseende på vilket innebär att alla okända utom behandlas som konstanter.
close
Community (beta)