Begrepp

Derivera

Att derivera en funktion f(x)f(x) innebär att man tar fram en ny funktion, f(x),f'(x), som beskriver derivatans värde för alla xx-värden där den är definierad. För att derivera en funktion kan man använda derivatans definition eller deriveringsregler.

⧼ebox-type-notation-derivata⧽

f(x)D(f(x))dfdxf'(x) \quad D(f(x)) \quad \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}

Förutom skrivsättet f(x)f'(x) som utläses f prim av x kan derivatan till en funktion ff även skrivas som D(f(x))ellerdfdx. D(f(x)) \quad \text{eller} \quad \frac{\text{d}f}{\text{d}x}. Skrivsättet dfdx\frac{\text{d}f}{\text{d}x} är användbart för att ange vad man deriverar med avseende på. För y=ax+by=ax+b betyder dydx\frac{\text{d}y}{\text{d}x} derivatan av yy med avseende på x,x, vilket innebär att alla okända utom xx behandlas som konstanter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}