{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Derivera *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Derivera

Att derivera en funktion f(x) innebär att man tar fram en ny funktion, som beskriver derivatans värde för alla x-värden där den är definierad. För att derivera en funktion kan man använda derivatans definition eller deriveringsregler. Förutom skrivsättet som utläses f prim av x kan derivatan till en funktion f även skrivas som
Skrivsättet är användbart för att ange vad man deriverar med avseende på. För y=ax+b betyder derivatan av y med avseende på x, vilket innebär att alla okända utom x behandlas som konstanter.
close
Community