Teori

Derivatan av en kvot


När man deriverar kvoten av två funktioner, fg,\frac{f}{g}, använder man kvotregeln. Den säger att man ska multiplicera derivatan av ff med funktionen gg och sedan subtrahera funktionen ff multiplicerad med derivatan av g.g. Till sist ska man dividera den här differensen med g2,g^2, dvs. funktionen gg i kvadrat. T.ex. är D(ln(x)x)=D(ln(x))xln(x)D(x)x2=1xxln(x)1x2 D \left( \dfrac{\ln(x)}{x} \right) = \dfrac{D(\ln(x)) \cdot x - \ln(x) \cdot D(x)}{x^2} = \dfrac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln(x) \cdot 1}{x^2}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}