Teori

Derivatan av unu^n


För att derivera ett uttryck på formen un,u^n, där uu är någon funktion och nn är en konstant, använder man kedjeregeln. Utöver att använda deriveringsregeln för xnx^n måste man multiplicera uttrycket med den inre derivatan, D(u).D(u). T.ex. är D((x2+1)2)=2(x2+1)D(x2+1)=2(x2+1)2x. D\left( \left( x^2 + 1 \right)^2 \right) = 2 \cdot \left(x^2 + 1\right) \cdot D\left( x^2 + 1 \right) = 2 \left(x^2 + 1 \right) \cdot 2x.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}