Teori

Skriv 1 som ett bråk

Talet 1 kan skrivas om som en division av ett tal (eller algebraiskt uttryck) med sig självt, så att det står samma sak i täljare och nämnare. Ett par exempel är 1=77och1=2x82x8. 1=\dfrac{7}{7} \quad \text{och} \quad 1=\dfrac{2x-8}{2x-8}. Det vi gör här är att vi tänker på 1 som 11\frac{1}{1} och sedan förlänger med t.ex. 7 eller 2x8.2x-8. Bråkets värde är då fortfarande 1. Detta gäller dock inte för 00\frac{0}{0} eftersom nolldivision inte är tillåtet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}