Teori

Derivatan av en produkt


När man deriverar produkten av två funktioner, fg,f \cdot g, använder man produktregeln. Den säger att man ska multiplicera derivatan av ff med funktionen gg och sedan addera funktionen ff multiplicerad med derivatan av g.g. T.ex. är D(xln(x))=D(x)ln(x)+xD(ln(x))=1ln(x)+x1x. D(x \ln(x)) = D(x) \cdot \ln(x) + x \cdot D(\ln(x)) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot \dfrac{1}{x}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}