Teori

Derivatan av en summa

När man deriverar en funktion som kan skrivas som en summa deriverar man varje term för sig. T.ex. tar man fram derivatan av funktionen x3+x2+4xx^3+x^2+4x genom beräkningen D(x3+x2+4x)=D(x3)+D(x2)+D(4x). D\left( x^3+x^2+4x \right)= D\left(x^3 \right) + D\left( x^2 \right) + D\left( 4x \right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}