Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open

Andragradskurvans utseende och egenskaper


Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

Begrepp

Kurva

Inom matematiken är en kurva en sammanhängande "linje" i ett koordinatsystem. Egentligen är en rät linje ett specialfall — det är en kurva utan krökning.

Kurva wordlist.svg
Ett vanligt exempel på kurvor är grafer till funktioner.
Begrepp

Andragradsfunktioner och deras grafer

En andragradsfunktion är en funktion där det finns en x2x^2-term men inga termer av högre grad.

y=ax2+bx+cy=ax^2+bx+c

a,ba, \, b och cc är reella konstanter och a0a \neq 0.

Begrepp

Andragradskurvan

Grafen till en andragradsfunktion kallas andragradskurva och har formen av en parabel. Det betyder att den alltid antar ett största eller minsta funktionsvärde i kurvans maximi- eller minimipunkt.

Maximi- och minimipunkt till andragradskurvor

Maximi- och minimipunkter kallas med ett gemensamt namn för extrempunkter. Vilken sorts extrempunkt kurvan har avgörs av tecknet på koefficienten framför x2.x^2. Man kan komma ihåg detta med en minnesregel som kopplar ihop kurvans utseende med en glad eller sur mun.

Minnesregel för sur och glad kurva
Exempelvis har grafen till y=2x23x+1y={\color{#0000FF}{2}}x^2-3x+1 en minimipunkt och y=-4x2+1y={\color{#0000FF}{\text{-}4}}x^2+1 en maximipunkt.
fullscreen
Uppgift

Avgör om graferna till följande andragradsfunktioner har en minimi- eller maximipunkt utan att rita upp dem.y=-5x2+15y=x22x7y=x2x2 y=\text{-}5x^2+15 \quad \quad y=x^2-2x-7 \quad \quad y=x-2x^2

Visa Lösning
Lösning

Vi tittar på koefficienterna framför x2.x^2. I första funktionsuttrycket är koefficienten -5\text{-}5, dvs. negativ, och kurvan har därför en maximipunkt (tänk sur mun: \frown). I det andra fallet syns ingen koefficient, men det finns en osynlig etta där:x2=1x2. x^2=1 \cdot x^2. Koefficienten är alltså 1,1, dvs. positiv (\smile). Kurvan har därmed en minimipunkt. I det sista funktionsuttrycket, y=x2x2y=x-2x^2, är koefficienten -2.\text{-}2. Det ger oss en "sur kurva" (\frown), som alltså har en maximipunkt.

Begrepp

Symmetrilinje - andragradskurva

Om en lodrät linje ritas genom extrempunkten till en andragradskurva bildas två lika stora, spegelvända halvor på varsin sida om linjen. Linjen kallas för kurvans symmetrilinje.

Två punkter på varsin halva med samma yy-koordinat, t.ex. funktionens nollställen, ligger alltid på samma avstånd från symmetrilinjen. Symmetrilinjens ekvation anger vilket xx-värde, a,a, som linjen ligger på.

xs=ax_s=a

Metod

Bestämma symmetrilinje för en andragradsfunktion

I vissa fall kan symmetrilinjen läsas av direkt i en figur, om man har en sådan. Man kan också räkna ut den om man har två punkter med samma yy-värde eller funktionsuttrycket. Båda metoder bygger på att två punkter med samma yy-värde alltid ligger lika långt från symmetrilinjen.

Metod

Använd två punkter med samma yy-värde

För två punkter med samma yy-värde, t.ex. (-0.91,6)(\text{-}0.91,6) och (4.41,6),(4.41,6), går det att hitta symmetrilinjen baserat på avståndet mellan punkterna.

1

Identifiera två punkter med samma yy-värde

Här är två punkter givna: (-0.91,6)(\text{-}0.91,6) och (4.41,6).(4.41,6).

Har man inte givna punkter kan man t.ex. göra en avläsning i en graf. Punkterna kan vara nollställen, men det är inget krav.

2

Bestäm xx-värdet mittemellan punkterna

För att hitta symmetrilinjen bestämmer man xx-värdet mittemellan punkterna. Det är medelvärdet av punkternas xx-koordinater.

Medelva¨rde=Summa av va¨rdenAntal va¨rden\text{Medelvärde}=\dfrac{\text{Summa av värden}}{\text{Antal värden}}
xs=-0.91+4.412x_s=\dfrac{\text{-}0.91+4.41}{2}
xs=3.52x_s=\dfrac{3.5}{2}
xs=1.75x_s=1.75

Symmetrilinjen är alltså i det här fallet xs=1.75.x_s=1.75.

Metod

Använd pqpq-formeln

Om man enbart har ett funktionsuttryck, t.ex. y=-x2+8x+2y=\text{-} x^2+8x+2, kan man hitta symmetrilinjen med hjälp av pqpq-formeln.

1

Sätt funktionsuttrycket lika med 00

Man hittar de xx-värden där funktionen är 00 genom att lösa ekvationen-x2+8x+2=0. \text{-} x^2+8x+2=0.

2

Ställ upp pqpq-formeln
Nu kan man skriva ekvationen på pqpq-form och ställa upp pqpq-formeln. Det spelar ingen roll om ekvationen har en lösning eller inte, för det är inte nödvändigt att faktiskt lösa den.
-x2+8x+2=0\text{-} x^2+8x+2=0
x28x2=0x^2-8x-2=0
x=--82±(-82)2(-2)x=\text{-} \dfrac{\color{#0000FF}{\text{-} 8}}{2}\pm \sqrt{\left(\dfrac{\color{#0000FF}{\text{-} 8}}{2}\right)^2-\left({\color{#009600}{\text{-}2}}\right)}

3

Läs av symmetrilinjen

När ekvationen står på den här formen kan man direkt avläsa symmetrilinjen. Det är termen som står framför rottecknet, i det här fallet: xs=--82=4. x_s=\text{-}\dfrac{\text{-} 8}{2}=4. Symmetrilinjen har alltså xs=4.x_s=4.

fullscreen
Uppgift

Bestäm symmetrilinjen till andragradsfunktionen y=x24 y=x^2-4 på två olika sätt.

Visa Lösning
Lösning
Exempel

Två punkter med samma yy-värde

Vi väljer nollställena, som båda har yy-värdet 0.0. Vi bestämmer dem genom att lösa andragradsekvationen x24=0.x^2-4=0.

x24=0x^2-4=0
x2=4x^2=4
x=±4x=\pm\sqrt{4}
x=±2x= \pm 2
Vi får lösningarna x=±2.x= \pm 2. Mittemellan dem ligger 0 så symmetrilinjen är xs=0.x_s=0.
Exempel

pqpq-formeln

Även här sätter vi funktionsuttrycket lika med 00 och får ekvationen x24=0,x^2-4=0, som är på pqpq-form. Eftersom xx-termen saknas är p=0.p=0.

x24=0x^2-4=0
x=-02±(02)2(-4)x=\text{-} \dfrac{\color{#0000FF}{0}}{2}\pm \sqrt{\left(\dfrac{\color{#0000FF}{0}}{2}\right)^2-\left({\color{#009600}{\text{-}4}}\right)}

Nu beräknar vi termen framför rotuttrycket: xs=-02=0. x_s=\text{-} \dfrac{0}{2}=0. Symmetrilinjen är alltså xs=0.x_s=0.

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward