{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Extrempunkt

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Extrempunkt

Extrempunkter är ett samlingsnamn för maximi- och minimipunkter i en graf. Extrempunkter är alltid lokala eftersom deras -värde är mindre eller större än omkringliggande punkters. Om en extrempunkt ligger under eller över alla andra punkter på grafen, dvs. om funktionen antar sitt minsta eller största värde där, är det även en global extrempunkt.
close
Community (beta)