Begrepp

Extrempunkt

Extrempunkter är ett samlingsnamn för maximi- och minimipunkter i en graf. Extrempunkter är alltid lokala eftersom deras yy-värde är mindre eller större än omkringliggande punkters. Om en extrempunkt ligger under eller över alla andra punkter på grafen, dvs. om funktionen antar sitt minsta eller största värde där, är det även en global extrempunkt.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}