Begrepp

Punkt

En punkt i matematisk mening är enbart en position. De kan markeras med prickar, kryss eller annat men tar egentligen ingen plats. I ett koordinatsystem beskriver man punkters positioner med koordinatpar som (3,5)(3,5). Om man binder ihop ett band av punkter bildas en graf. I tredimensionella rum inför man ytterligare en koordinat zz och punkter i sådana rum skrivs (x,y,z)(x,y,z).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}