{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Punkt

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Punkt

En punkt i matematisk mening är enbart en position. De kan markeras med prickar, kryss eller annat men tar egentligen ingen plats. I ett koordinatsystem beskriver man punkters positioner med koordinatpar som . Om man binder ihop ett band av punkter bildas en graf. I tredimensionella rum inför man ytterligare en koordinat och punkter i sådana rum skrivs .

close
Community (beta)