Begrepp

Vertikal linje

En vertikal linje är en linje som går parallellt med yy-axeln. Den kan skrivas på formen nedan.

x=a,  x=a, \; där aa är en konstant

Exempel på en vertikal linje är x=3,x=3, som går igenom alla punkter där xx-koordinaten är 3. Några exempelpunkter har markerats i figuren nedan.

Vertikala linjer är, till skillnad från horisontella linjer, inte funktioner eftersom de antar flera yy-värden för samma xx-värde. De kan därför inte skrivas på formen y=kx+m,y=kx+m, men dock på allmän form.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}