{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Maximipunkt

En maximipunkt på en graf är en punkt där funktionsvärdet är större än för alla intilliggande punkter. Oftast innebär detta att grafen ökar till vänster om punkten och minskar till höger om den, men det kan också vara en ändpunkt på ett intervall.

En maximipunkt som också är den högsta punkten på hela grafen kallas ett globalt maximum, medan ett maximum där det existerar högre punkter på grafen kallas ett lokalt maximum. Maximipunkter och minimipunkter kallas tillsammans extrempunkter.