Expandera meny menu_open Minimera Gå till startsidan Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Tangensekvationer

En tangensekvation är en trigonometrisk ekvation där man ska hitta vinklar som har ett givet tangensvärde. Man löser dessa ekvationer på liknande sätt som sinus- och cosinusekvationer, men det finns ingen motsvarande spegling i någon av axlarna för att hitta en spegellösning. Tangens har inte heller samma period som sinus och cosinus.
Regel

Period för tangens

När man avgör perioden för sinus och cosinus kan man i enhetscirkeln se hur många grader man ska rotera för att hamna på samma punkt, och därmed samma trigonometriska värde. Den geometriska tolkningen av tangens är dock inte lika intuitiv och man använder istället sambandet tan(v)=sin(v)cos(v) \tan(v)=\dfrac{\sin(v)}{\cos(v)} för att bestämma perioden. Sinus- och cosinusvärdet för en vinkel kan läsas av på yy- respektive xx-axeln.

Både sinus och cosinus har perioden 360.360^\circ. Betyder det att även tangens har det? Svaret är faktiskt nej, och det kan man se genom att undersöka en vinkel som är 180180^\circ större än v.v.

Tangensvärdet för vinkeln v+180v+180^\circ visar sig vara samma som för v.v.

Regel

tan(v+180)=tan(v)\tan(v+180^\circ)=\tan(v)
För att beräkna det nya tangensvärdet kan man använda kvoten mellan sinus och cosinus. När en vinkel ökar med 180180^\circ byter både sinus och cosinus tecken.
tan(v+180)=sin(v+180)cos(v+180)\tan(v+180^\circ)=\dfrac{\sin(v+180^\circ)}{\cos(v+180^\circ)}
tan(v+180)=-sin(v)cos(v+180)\tan(v+180^\circ)=\dfrac{\text{-}\sin(v)}{\cos(v+180^\circ)}
tan(v+180)=-sin(v)-cos(v)\tan(v+180^\circ)=\dfrac{\text{-}\sin(v)}{\text{-}\cos(v)}
Minustecknen tar ut varandra och högerledet förenklas till tan(v).\tan(v).
tan(v+180)=-sin(v)-cos(v)\tan(v+180^\circ)=\dfrac{\text{-}\sin(v)}{\text{-}\cos(v)}
tan(v+180)=sin(v)cos(v)\tan(v+180^\circ)=\dfrac{\sin(v)}{\cos(v)}
tan(v+180)=tan(v)\tan(v+180^\circ)=\tan(v)
När en vinkel ökar med 180180^\circ förändras alltså inte tangensvärdet.
För varje varv i enhetscirkeln finns det alltså två punkter med samma tangensvärde, och de skiljs åt med ett halvt varv. Man kan lägga till eller dra ifrån hur många halva varv som helst men man kommer alltid att hamna på någon av dessa punkter. Perioden för tangens är därför 180,180^\circ, eller π.\pi. Man kan skriva det tan(v+n180)=tan(v)ellertan(v+nπ)=tan(v), \tan(v+n\cdot180^\circ)=\tan(v) \quad \text{eller} \quad \tan(v+n\cdot \pi)=\tan(v), där nn är ett godtyckligt heltal.
Metod

Lösa tangensekvationer

I en tangensekvation av typen tan(v)=1.75\begin{aligned} \tan(v) = 1.75 \end{aligned} är man ute efter alla vinklar vv som har tangensvärdet 1.75.1.75. Det finns oändligt många sådana eftersom tangensfunktionen är periodisk. För att hitta alla lösningar ingår två moment, men när man själv löser ekvationen bör de göras i samma beräkningssteg.

1

Hitta en lösning med arctan

Med funktionen arcustangens bestämmer man en vinkel som har det givna tangensvärdet. I det här fallet beräknar man alltså arctan(1.75).\begin{aligned} \arctan(1.75). \end{aligned}

2

Lägg till perioder

Tangens har perioden 180180^\circ (eller π\pi), så genom att addera ett godtyckligt antal halva varv bestämmer man alla lösningar. Samtliga lösningar till ekvationen är alltså v=arctan(1.75)+n180, v=\arctan(1.75)+n\cdot 180^\circ, där nn är ett heltal.

fullscreen
Uppgift

Lös tangensekvationen tan(v+π6)=-3.\tan\left(v+\dfrac{\pi}{6}\right)=\text{-}\sqrt{3}. Svara i radianer.

Visa Lösning
Lösning
Vi använder arcustangens för att lösa ekvationen och kommer ihåg att lägga till perioden π.\pi.
tan(v+π6)=-3\tan\left(v+\dfrac{\pi}{6}\right)=\text{-}\sqrt{3}
v+π6=arctan(-3)+nπv+\dfrac{\pi}{6}=\arctan\left(\text{-}\sqrt{3}\right)+n\cdot\pi
För att lösa ut vv subtraherar vi vinkeln π6\frac{\pi}{6} från båda led. Till sist förenklar vi högerledet.
v+π6=arctan(-3)+nπv+\dfrac{\pi}{6}=\arctan\left(\text{-}\sqrt{3}\right)+n\cdot\pi
v=arctan(-3)π6+nπv=\arctan\left(\text{-}\sqrt{3}\right)-\dfrac{\pi}{6}+n\cdot\pi
v=-π3π6+nπv=\text{-}\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{6}+n\cdot\pi
v=-2π6π6+nπv=\text{-}\dfrac{2\pi}{6}-\dfrac{\pi}{6}+n\cdot\pi
v=-3π6+nπv=\text{-}\dfrac{3\pi}{6}+n\cdot\pi
v=-π2+nπv=\text{-}\dfrac{\pi}{2}+n\cdot\pi
Ekvationen har alltså lösningarna v=-π2+nπ. v=\text{-}\dfrac{\pi}{2}+n\cdot\pi.
Förklaring

Hur tolkas tangens med enhetscirkeln?

I enhetscirkeln kan man göra direkta avläsningar av sin(v)\sin(v) och cos(v)\cos(v) som koordinater. Motsvarande tolkning av tan(v)\tan(v) är dock lite krångligare. Man utgår då från definitionen av tangens i en rätvinklig triangel.

tan(v)=Motsta˚ende katetNa¨rliggande katet\tan(v)=\dfrac{\text{Motstående katet}}{\text{Närliggande katet}}

För en vinkel i enhetscirkelns första kvadrant kan man alltid rita in en rätvinklig triangel med bas xx och höjd y.y. Enligt definitionen ges då tangensvärdet av tan(v)=yx.\tan(v) = \frac{y}{x}.

Nu kan man förlänga vinkelstrecket tills det skär linjen x=1x = 1 och låta det utgöra hypotenusan i en ny rätvinklig triangel.

Dessa trianglar har samma vinklar och är alltså likformiga. Det betyder att man lika gärna kan beräkna tan(v)\tan(v) med hjälp av de nya katetlängderna, x2x_2 och y2:y_2\text{:} tan(v)=y2x2. \tan(v) = \dfrac{y_2}{x_2}. Triangelns bas är 1,1, så man kan ersätta x2x_2 med 1.1. tan(v)=y21=y2 \tan(v) = \dfrac{y_2}{1} = y_2 I första kvadranten är alltså tangensvärdet höjden på den nya triangeln! En tolkning som fungerar i alla kvadranter är att tan(v)\tan(v) motsvarar yy-värdet för skärningspunkten mellan linjen x=1x=1 och det förlängda vinkelstrecket.

fullscreen
Uppgift

Avgör om följande påståenden är sanna eller falska genom att resonera utifrån den geometriska tolkningen av tangens. 1. tan(v)=3 har en lo¨sning pa˚ intervallet 0v90.2. tan(v)=-2 har en lo¨sning pa˚ intervallet 180v270.\begin{aligned} &1.\ \tan(v)=3\text{ har en lösning på intervallet }0^\circ\leq v\leq90^\circ.\\[0.5em] &2.\ \tan(v)=\text{-}2\text{ har en lösning på intervallet }180^\circ\leq v\leq270^\circ.\\[0.5em] \end{aligned}

Visa Lösning
Lösning

Vi utreder ett påstående i taget.

Exempel

Första påståendet

Här ska vi avgöra om tangensvärdet 33 svarar mot någon vinkel på intervallet 0v90,0^\circ\leq v\leq90^\circ, dvs. i första kvadranten. Vi använder att tangensvärdet kan tolkas som yy-värdet i skärningspunkten mellan linjen x=1x=1 och vinkelstrecket i enhetscirkeln. Skärningspunkten ska då ha yy-värdet 3.3.


Vilka vinklar kan skapa denna skärningspunkt? Vi ritar en rät linje som går genom origo och (1,3)(1,3). Då ser vi att det finns två vinklar på första varvet som kan ge tangensvärdet 3.3.

Det finns en vinkel i första kvadranten och en i tredje. Påstående 11 är alltså sant.

Exempel

Andra påståendet

Nu ska vi istället avgöra om tangensvärdet -2\text{-}2 motsvarar någon vinkel på intervallet 180v270,180^\circ\leq v\leq270^\circ, dvs. i tredje kvadranten. Vi använder en liknande figur som tidigare, men markerar istället skärningspunkten med yy-värdet -2.\text{-}2.

Vilka vinklar ger upphov till denna skärningspunkt?

Det finns två vinklar: en i den andra och en i den fjärde kvadranten, men ingen i den tredje. Det andra påståendet måste därför vara falskt.

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward