Teori

Cosinus av v+180v + 180^\circ

Om man adderar ett halvt varv till argumentet för cosinus får man samma cosinusvärde fast negativt. Om man t.ex. beräknar cosinus av 23+18023^\circ + 180^\circ får man cos(23+180)=-cos(23). \cos(23^\circ + 180^\circ) = \text{-} \cos(23^\circ). Detta kan visas med hjälp av additionsformeln för cosinus.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}