Teori

arctan av ett standardvärde

Värden för arcustangens av en standardvinkel kan läsas direkt ur en tabell med exakta trigonometriska värden. Eftersom tabellen exempelvis ger att tan(π6)=13\tan\left( \frac{\pi}{6} \right)=\frac{1}{\sqrt{3}} betyder det att arctan(13)=π6.\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)= \frac{\pi}{6}.

vv -π3\text{-}\dfrac{\pi}{3} -π4\text{-}\dfrac{\pi}{4} -π6\text{-}\dfrac{\pi}{6} 00 π6\dfrac{\pi}{6} π4\dfrac{\pi}{4} π3\dfrac{\pi}{3}
tan(v) \tan(v) -3\text{-}\sqrt{3} -1\text{-} 1 -13\text{-}\dfrac{1}{\sqrt{3}} 00 13\dfrac{1}{\sqrt{3}} 11 3\sqrt{3}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}