Teori

Negativ täljare och nämnare

När både täljare och nämnare i ett bråk är negativa blir bråket positivt eftersom minustecknen tar ut varandra, exempelvis -3-8=38. \dfrac{\text{-} 3}{\text{-} 8}=\dfrac 3 8.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}