Regel

Tangens

Kvoten mellan längderna av motstående och närliggande kateter i en rätvinklig triangel för en vinkel, v,v, kallas tangensvärde och betecknas tan(v).\tan(v).

Rules TanDef212.svg

tan(v)=Motsta˚ende katetNa¨rliggande katet\tan(v)=\dfrac{\text{Motstående katet}}{\text{Närliggande katet}}

Förhållandet är alltid samma för en viss vinkel. Om den motstående kateten t.ex. är dubbelt så lång som den närliggande är förhållandet tan(v)=21=2.\tan(v)=\frac{2}{1}=2. Det blir samma kvot eftersom trianglarna som spänns upp av vinkeln är likformiga. Tangensvärdet säger alltså ingenting om de individuella sidlängderna, utan endast förhållandet mellan dem. Men om man vet längden på ena kateten kan man beräkna den andra, och om man vet tangensvärdet av en vinkel kan man använda arctan\arctan för att beräkna vinkeln.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}