Teori

sin(v+180)=-sin(v)\sin(v+180^\circ) = \text{-} \sin(v)


Om man lägger till en halv period, alltså 180,180^\circ, på ett sinusuttryck byter det tecken. T.ex. är sin(30+180)=-sin(30). \sin \left( 30^\circ + 180^\circ\right) = \text{-} \sin \left( 30^\circ \right).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}