Begrepp

Tredjegradsfunktion

En tredjegradsfunktion är en polynomfunktion av grad 3.3.

y=ax3+bx2+cx+dy=ax^3+bx^2+cx+d

a,b,ca, \, b, \, c och dd är reella konstanter och a0a \neq 0. Grafen till en tredjegradsfunktion har minst ett och max tre nollställen. Nedan visas några exempel på hur grafen till en tredjegradsfunktion kan se ut.

Grafer till tredjegradsfunktioner

En tredjegradsfunktion har alltid noll eller två extrempunkter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}