{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Växande funktion *Wordlist*
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Växande funktion

En funktion f(x) sägs vara växande om den för alla tillåtna x-värden x1 och x2, där x2 är större än x1, har ett funktionsvärde f(x2) som är större än eller lika med funktionsvärdet f(x1).

Grafiskt kan detta tolkas som att funktionens graf aldrig avtar när man rör sig åt höger, utan bara stiger eller planar ut.

En växande funktion som aldrig planar ut sägs vara strängt växande. För dessa gäller att f(x2)>f(x1) när x ökar.

close
Community