{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Avtagande funktion *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Avtagande funktion

En funktion f(x) sägs vara avtagande om den för alla tillåtna x-värden x1 och x2, där x2 är större än x1, har ett funktionsvärde f(x2) som är mindre än eller lika med funktionsvärdet f(x1).

Grafiskt kan detta tolkas som att funktionens graf aldrig växer när man rör sig åt höger, utan bara avtar eller planar ut.

En avtagande funktion som aldrig planar ut sägs vara strängt avtagande. För dessa gäller att f(x2)<f(x1) när x ökar.

close
Community