Begrepp

Terrasspunkt

En punkt på en graf där lutningen är 00 och där funktionen är växande eller avtagande på båda sidor om den kallas terrasspunkt. Det gör att grafen får ett platåliknande utseende där.

grafer me terrasspunkter

I en terrasspunkt är funktionens derivata och andraderivata lika med 0.0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}