{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Rätvinklig triangel

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Rätvinklig triangel

Trianglar har tre hörn. Om vinkeln i ett av dessa hörn är en rät vinkel, dvs. , kallas triangeln för rätvinklig. Sidorna som bildar den räta vinkeln kallas för triangelns kateter och den tredje sidan kallas hypotenusa.
Ratvinklig triangel1.svg

Oavsett hur den rätvinkliga triangeln ritas är hypotenusan alltid längre än kateterna. Med Pythagoras sats kan man räkna ut en av sidorna om man vet längden på övriga sidor.

close
Community (beta)