Teori

arccos\arccos i ekvationer

När man tar arccos\arccos av båda led i en ekvation får man en vinkel. T.ex. är v=arccos(0.5)v = \arccos(0.5) en lösning till ekvationen cos(v)=0.5.\cos(v)=0.5. Men, en vinkel och dess negativa motsvarighet har samma cosinusvärde så man måste lägga till den negativa vinkeln i högerledet. Dessutom har cosinus perioden 360360^\circ så man måste också addera n360n\cdot 360^\circ på båda vinklar: v=±arccos(0.5)+n360. \quad v=\pm\arccos(0.5) + n\cdot 360^\circ. Om vinkeln anges i radianer lägger man istället till n2π.n\cdot 2\pi.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}