Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Använda derivata

Derivata kan användas på många olika sätt, både för att lösa matematiska problem och för att beskriva verkliga situationer. Här beskrivs några sådana, bland annat hur man bestämmer ekvationen för en tangent och hur man tolkar derivator som förändringar över tid.
Metod

Bestämma en tangents ekvation med derivata

Om man vill bestämma ekvationen för den tangent som en funktions graf har i en viss punkt går det att göra med hjälp av funktionens derivata. Exempelvis kan man bestämma ekvationen för tangenten som tangerar grafen till f(x)=0.25x2f(x)=0.25x^2 där x=2.x=2.

1

Bestäm tangeringspunkten
För att bestämma tangentens ekvation behöver man känna till koordinaterna för minst en punkt på linjen, t.ex. tangeringspunkten. Genom att sätta in det kända xx-värdet i funktionen kan motsvarande yy-värde bestämmas. I det här fallet sätter man in alltså in x=2.x = 2.
f(x)=0.25x2f(x) = 0.25x^2
f(2)=0.2522f({\color{#0000FF}{2}}) = 0.25\cdot{\color{#0000FF}{2}}^2
f(2)=0.254f(2) = 0.25\cdot 4
f(2)=1f(2)=1
Tangeringspunkten har koordinaterna (2,1).(2,1).

2

Derivera funktionen
Man behöver även veta tangentens lutning, som man får genom att bestämma derivatan för funktionen i punkten. För att kunna göra det måste man dock först derivera funktionen, som i detta fall är f(x)=0.25x2.f(x)=0.25x^2.
f(x)=0.25x2f(x) = 0.25x^2
f(x)=D(0.25x2)f'(x) = D\left(0.25x^2\right)
f(x)=20.25xf'(x) = 2\cdot 0.25x
f(x)=0.5xf'(x)=0.5x

3

Sätt in xx-värdet i derivatan
Genom att sätta in xx-värdet för tangeringspunkten i derivatan f(x)f'(x) kan man nu bestämma tangentens lutning i tangeringspunkten. För exemplet sätts alltså x=2x = 2 in i f(x)=0.5x.f'(x) = 0.5x.
f(x)=0.5xf'(x) = 0.5x
f(2)=0.52f'({\color{#0000FF}{2}}) = 0.5 \cdot {\color{#0000FF}{2}}
f(2)=1f'(2) = 1
Tangenten i punkten där x=2x=2 har alltså lutningen 1.1.

4

Bestäm ekvationen med tangeringspunkten och derivatan
Nu känner man till en punkt på tangenten, (2,1),(2,1), och dess lutning, 1,1, vilket innebär att man kan bestämma ekvationen för den räta linjen algebraiskt. Man kan t.ex. använda enpunktsformen till detta.
yy1=k(xx1)y-y_1 = k(x-x_1)
y1=1(x2)y - 1 = 1(x - 2)
y1=x2y - 1 = x - 2
y=x1y = x - 1
Tangentens ekvation är alltså y=x1.y = x - 1.
Förklaring

Derivata som modell

Derivatan till en funktion som beskriver en verklig situation kan tolkas som en momentan förändringshastighet. Derivatan beskriver alltså hur någonting förändras. Antag exempelvis att man har en funktion y(t)y(t) som ger en prognos för antalet invånare i en stad tt år efter att ett bostadsprojekt färdigställts.

Derivatan till denna funktion vid en viss tidpunkt t0t_0 skrivs y(t0)y'(t_0) och beskriver hur antalet invånare förändras då. Enheten för derivatan får man genom att dividera enheterna på axlarna: invånare/år. Om man känner till funktionsuttrycket kan man beräkna derivatans värde vid olika tidpunkter. Här följer tre olika exempel.

  • y(1)=6400y'(1)=6400: derivatan är positiv vilket ska tolkas som att befolkningen ökar med 64006400 inv/år efter 11 år.
  • y(4)=-2900y'(4)=\text{-} 2900: derivatan är negativ vilket ska tolkas som att befolkningen minskar med 29002900 inv/år efter 44 år.
  • y(5)=0y'(5)=0: derivatan är 00 vilket ska tolkas som att befolkningen inte förändras efter 55 år. I det här fallet beror det på att befolkningen har nått ett tillfälligt minimum innan den återigen börjar växa till sig.
fullscreen
Uppgift

Funktionen T(x)T(x) beskriver temperaturen på vatten i en kastrull xx minuter efter att spisplattan sattes på.

Tolka de två likheterna T(4)=60ochT(4)=15. T(4)=60 \quad \text{och} \quad T'(4)=15.

Visa Lösning
Lösning

Vi börjar med T(4)=60,T(4)=60, vilket innebär att funktionen ger värdet T=60T = 60 om man sätter in x=4.x = 4. Eftersom funktionen anger temperaturen vid olika tidpunkter så kan T(4)=60T(4)=60 tolkas som att vattnets temperatur är 60C60 ^\circ \text{C} efter 44 minuter.

Likheten T(4)=15T'(4)=15 innebär att funktionens derivata är 1515x=4,x=4, vilket betyder att funktionen har lutningen 1515 i punkten (4,60).(4,60).

Man kan se lutningen som en förändringshastighet med enheten C/min^\circ\text{C}/\text{min}, alltså yy-axelns enhet dividerad med xx-axelns enhet. Derivatan T(4)=15T'(4)=15 kan alltså tolkas som att temperaturen ökar med 15C15 ^\circ\text{C}/min vid tidpunkten 44 minuter.

fullscreen
Uppgift

Sträckan som en bil kör kan beskrivas med funktionen s(t),s(t), där ss är sträckan från startpunkten i kilometer och tt är tiden i timmar.

Bestäm för vilket tt som s(t)=0s'(t)=0 och beskriv bilens rörelse för det tt-värdet.

Visa Lösning
Lösning

Att s(t)=0s'(t)=0 betyder att derivatan är 0,0, och eftersom derivatan anger funktionens lutning söker vi de punkter på grafen där den är 0.0. Det finns bara en sådan punkt, vid t=3.t=3.

s(t)s'(t) är alltså 00 när t=3.t=3. Tolkningen av detta är att sträckan som bilen har färdats efter 33 timmar inte förändras i detta ögonblick. Det innebär alltså att bilen står stilla vilket är samma sak som att hastigheten är 00 km/h. Generellt gäller att derivatan av en funktion som beskriver sträcka som funktion av tid anger hastigheten.

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward