Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.

Begrepp

Tangeringspunkt

En tangeringspunkt är den punkt på en graf som nuddas av en tangent. Där gäller att grafens och tangentens lutning är lika.

Tangeringspunkt

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}