Begrepp

Tangeringspunkt

En tangeringspunkt är den punkt på en graf som nuddas av en tangent. Där gäller att grafens och tangentens lutning är lika.

Tangeringspunkt

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}