Regel

Enhet för lutning

När en grafs lutning tolkas som en förändringshastighet går det att bestämma dess enhet med hjälp av enheterna på koordinataxlarna.

Regel

Lutningens enhet=y-axelns enhetx-axelns enhet\text{Lutningens enhet}=\dfrac{y\text{-axelns enhet}}{x\text{-axelns enhet}}

Det går att motivera detta samband med hjälp av en graf som t.ex. visar en cykelresa, där xx-axeln har enheten minuter och yy-axeln har enheten kilometer från en viss startpunkt.

Lutningen på ett intervall, t.ex. de första 2020 minuterna, kan beräknas med kk-formeln: ΔyΔx=2 km20 min=0.1 km/min. \dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{2 \text{ km}}{20 \text{ min}}=0.1 \text{ km/min.} När värdena divideras kommer även enheterna från diagrammet att divideras, och lutningen får då enheten km/min.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}