{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Enhet för lutning

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Regel

Enhet för lutning

När en grafs lutning tolkas som en förändringshastighet går det att bestämma dess enhet med hjälp av enheterna på koordinataxlarna.

Regel

Det går att motivera detta samband med hjälp av en graf som t.ex. visar en cykelresa, där -axeln har enheten minuter och -axeln har enheten kilometer från en viss startpunkt.

Lutningen på ett intervall, t.ex. de första minuterna, kan beräknas med -formeln:
När värdena divideras kommer även enheterna från diagrammet att divideras, och lutningen får då enheten km/min.
close
Community (beta)