{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

K-värde *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

-värde

För en rät linje skriven på formen anger konstanten lutningen för linjen, alltså antalet steg linjen rör sig i -led när man går 1 steg åt höger i -led. Denna lutning kallas oftast bara för -värde eller ibland riktningskoefficient. Ett positivt -värde betyder att linjen lutar uppåt medan ett negativt -värde innebär att den lutar nedåt. Om är har linjen ingen lutning och blir då horisontell.
close
Community