Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open

Bestämma räta linjens ekvation algebraiskt


Metod

Bestämma räta linjens ekvation algebraiskt

Man kan algebraiskt bestämma ekvationen för en rät linje på olika sätt. Beroende på vilken information man har är de olika metoderna olika lämpliga.

Metod

Två punkter

Man kan bestämma ekvationen för en linje om man vet att linjen går genom två punkter, t.ex. (2,-1)och(7,19).\begin{aligned} (2,\text{-}1) \quad \text{och} \quad (7,19). \end{aligned}

1

Bestäm kk-värdet

Linjens kk-värde kan bestämmas med kk-formeln. Man kan exempelvis låta (2,-1)(2,\text{-}1) vara punkt 11 och (7,19)(7,19) vara punkt 2.

(2,-1)(7,19)x1,y1 x2,y2\begin{aligned} (2,\text{-}1) \quad \quad (7,19) \\ x_1,y_1 \quad \quad \ x_2,y_2 \end{aligned}

Därefter sätter man in koordinaterna i kk-formeln.
k=y2y1x2x1k = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}
k=19(-1)72k = \dfrac{{\color{#0000FF}{19}} - ({\color{#009600}{\text{-}1}})}{{\color{#0000FF}{7}} - {\color{#009600}{2}}}
k=19+172k = \dfrac{19 + 1}{7 - 2}
k=205k = \dfrac{20}{5}
k=4k = 4

2

Bestäm mm-värdet

När man har bestämt kk-värdet sätter man in det i kk-formen. I det här fallet får man y=4x+m. y = 4x + m. Med hjälp av en av de kända punkterna, t.ex. (7,19),(7,19), kan man nu bestämma m.m. Man sätter alltså in punktens koordinater och löser ut m.m.

y=4x+my = 4x + m
19=47+m{\color{#009600}{19}} = 4 \cdot {\color{#0000FF}{7}} + m
19=28+m19 = 28 + m
28+m=1928 + m = 19
m=-9m = \text{-}9

3

Bestäm linjens ekvation

Nu vet man både kk- och mm-värdet, och då kan man ställa upp linjens ekvation. I det här fallet blir den y=4x9.\begin{aligned} y=4x-9. \end{aligned}

Metod

En punkt och lutningen

Om man vet lutningen för en linje och en punkt på linjen, t.ex. att lutningen är k=4k=4 och att linjen går igenom punkten (7,19),(7,19), kan man börja i steg 22 i metoden ovan. Oftast kan det dock gå snabbare att använda enpunktsformen.

1

Sätt in punkten och lutningen i enpunktsformeln

Enpunktsformeln, yy1=k(xx1),\begin{aligned} y-y_1 = k(x-x_1), \end{aligned} är lämplig om man vet en punkt och en lutning. I det här fallet är de k=4,k=4, x1=7x_1=7 och y1=19y_1=19: y19=4(x7).\begin{aligned} y-19 = 4(x-7). \end{aligned}

2

Lös ut yy
Sedan löser man ut yy, och när man är klar med det har man ekvationen på formen y=kx+m.y=kx+m.
y19=4(x7)y-19 = 4(x-7)
y19=4x28y - 19 = 4x - 28
y=4x9y = 4x -9
Linjens ekvation är alltså y=4x9.y = 4x -9.