Begrepp

Linjär funktion

När man pratar om linjära funktioner menar man ofta sådana funktioner vars graf är en linje: f(x)=kx+m.f(x) = kx + m. Men man kan också använda begreppet i en bredare betydelse, som täcker många variabler: f(x,y,z)=2x+3y+5z+3. f(x, y, z) = 2x + 3y + 5z + 3. Används bara variabeln xx har man det vanliga fallet med en linje i ett tvådimensionellt plan. Används xx och yy blir funktionen istället ett plan i ett tredimensionellt rum. Principen kan förlängas till hur många variabler som helst, och oavsett antalet kan alltså en sådan här funktion kallas linjär. Ett sätt att tänka på det är att varje term representerar en egen linje, men att alla går längs olika koordinataxlar.

plan som linjär funktion

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}