Begrepp

Tangent

En tangent är en rät linje som precis nuddar en kurva i en punkt och har samma lutning som kurvan där. Man säger att linjen tangerar kurvan i en tangeringspunkt.

Man kan därför använda tangenter för att illustrera en kurvas lutning i en viss punkt på grafen.

y=x2y = x^2

y=2xy = 2^x

y=sin(x)y = \sin(x)

Cirkel

Lägg märke till att en tangent till en cirkel skapar en rät vinkel med cirkelns radie.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}