Teori

Derivatan av potensfunktion

När man deriverar en potensfunktion på formen axnax^n påverkar koefficienten aa inte derivatan, som är anxn1.a \cdot nx^{n-1}. Man låter alltså koefficienten stå kvar medan man multiplicerar funktionen med nn och drar bort 11 från nn i exponenten.Exempelvis är D(2x4)=24x3ochD(5x10)=510x9. D\left( 2x^4 \right) = 2 \cdot 4x^3 \quad \text{och} \quad D\left( 5x^{10} \right) = 5 \cdot 10x^{9}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}