Regel

Sinusvärdet för en vinkel speglad i yy-axeln

Sinusvärdet för en vinkel vv är lika med sinusvärdet för vinkeln 180v.180^\circ-v.

sin(v)=sin(180v)\sin(v)=\sin(180^\circ-v)

Om man t.ex. ritar in vinkeln 3030^\circ i enhetscirkeln kommer det att finnas en motsvarande vinkel på andra sidan yy-axeln som också skapar vinkeln 30,30^\circ, men mot den negativa xx-axeln. Eftersom båda vinklar vrids lika mycket uppåt kommer de att hamna på samma höjd, och därför ha samma yy-värde.

Om man istället uttrycker denna vinkel från den positiva halvan av xx-axeln kommer den att vara 18030.180^\circ - 30^\circ.

Båda dessa vinklar motsvarar samma yy-värde och eftersom sinusvärdet för vinklarna är lika med detta yy-värde betyder det att sin(30)=sin(18030). \sin(30^\circ)=\sin(180^\circ-30^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}